COVID-19 preventieve maatregelen

Beste patiënten,

In functie van uw binnenkort geplande afspraak.

Zoals beslist door de Veiligheidsraad kan de dienstverlening in de zorg open blijven onder strike voorwaarden.


We hanteren de richtlijnen van de Veiligheidsraad strikt !!!!

Derhalve nemen we extra maatregelen om u en onszelf te beschermen. We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat u steeds in een steriele praktijk terecht komt !

Om uw zorg en veiligheid te kunnen blijven garanderen, willen we u vriendelijk het volgende vragen:


- Indien u koorts heeft, veel hoest of niest (of u zich in het algemeen niet opperbest voelt) , gelieve uw afspraak te annuleren via telefoon of mail. Alle begrip daarvoor. Uiteraard.


- Kom liefst alleen of laat diegene die u brengt wachten in de wagen of buiten. Liever even niet in de wachtzaal.


- Was uw handen als u binnen komt in de praktijk minstens 30 seconden met water en zeep. U kan dit gerust in het toilet doen.


- We geven, eventjes uiteraard, geen hand. Een oprecht gemeende knipoog komt in de plaats.  ;-)


- We zullen steeds, tussen twee consultaties door, desinfecteren, waar nodig !!

Via persoonlijke beschermingsmiddelen zullen we er op toezien dat we de "social distancing" maatregelen respecteren.

Indien u zelf beschermend materiaal heeft (mondmasker, ...) kan u dit uiteraard gebruiken. Graag zelfs.

Alles wat kan helpen, zal helpen !!!

Indien u vragen heeft, mag u ons altijd contacteren via info@jorisdeschepper.be of 0475/342547

Dank voor uw medewerking !!

Beste groeten,

Joris.

original.jpg