Diabetes Voetpreventie

 

Elke diabetes patiënt, jong of oud, heeft er baat bij om minsten 1X per zijn zijn/haar voeten te laten controlen.

Naast de verplichte medische controle bij de huisarts en de endocrinoloog draagt ook de podoloog bij tot de preventieve en curatieve zorg.

Wat zal uw podoloog allemaal screenen ?

  • Algemene toestand van de voeten.

  • Doorbloeding van de voeten.

  • Gevoeligheid van de voeten.

  • Risico zones voor eventuele wondjes.

  • Schoengedrag.

  • ...

Dit zal uw podoloog uiteraard doen in nauwe samenwerking met de behandelende arts(en). Verslaggeving van deze screening wordt uiteraard naar de betrokken artsen doorgestuurd.

Voor dergelijk prestaties voorziet het R.I.Z.I.V. een terugbetaling voor sommige patiënten. Helaas nog niet elke diabetisch patiënt komt hier voor in aanmerking.

Voor meer info hieromtrent ga naar :

 

Terugbetaling podologie

of

Zorgtrajecten - Podologie