Biomechanisch onderzoek & Gang-/loopanlyse  - Bewegingsanalyse

Om tot een gepast, efficiënt en functioneel  zoolvoorschrift te komen is naast het klinisch onderzoek en biomechanisch onderzoek nog een grondige gang-/loop- en/of bewegingsanalyse nodig.

Hieronder een voorbeeld van een 2-D Loopanalyse en dynamische hoekmeting gebruik makend van High-Speed videografie (120 Hz). 

 

De podoloog analyseert de bewegingsuitslag van de achtervoet evenals die van de heup, knie en het enkelgewicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling :

Waarom is zo een uitgebreid onderzoek nodig ?

 

Wel, we :

 

  • analyseren het volledige lichaam tijdens het stappen en dus niet enkel de voet.
     

  • moeten weten of alle nodige spieractiviteit en bewegingsmogelijkheden van de verschillende gewrichten aanwezig zijn om de voet functioneel te kunnen sturen. Zonder deze info kunnen we geen goede behandeling opstarten.  
     

  • analyseren het 'mechanisme' dat mogelijks mee achter de klacht zit.

  • bepalen in welke faze van het gaan/lopen 'foutieve' bewegingen of compensaties voorkomen.

  • analyseren zowel de 'goede' als de 'foute' krachten die op ons lichaam inwerken en die vaak (mede)verantwoordelijk zijn voor allerhande klachten en problemen.

  • maken een behandelingsplan op dat rekening houdt met alle bovenvermelde doelstellingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"De podoloog  :

 

- heeft een diepgaande en grondige kennis van de (biomechanische) factoren die mogelijks bijdragen tot het ontwikkelen van (overbelastings) letsels ter hoogte van het onderste lidmaat.

 

- de behandeling richt zich vooral op de controle en distributie van de inwerkende krachten (‘forces applied’) in de regio van de blessure. Dit door de biomechanica van de voet/onderste lidmaat te wijzigen en bij te sturen.

 

- richt zich dus vooral op het verbeteren en optimaliseren van de  functie van het onderste lidmaat.