Wat met de terugbetaling :

 

De terugbetaling van podologische prestaties is voorlopig nog relatief beperkt.

Het RIZIV voorziet 2 maal per kalenderjaar terugbetaling van een consult bij een podoloog enkel en alleen voor diabetespatiënten die voldoen aan een paar voorwaarden:

     


Sinds 1 september 2009 is er voor patiënten met een zorgtrajectcontract diabetes ook een terugbetaling van 2 verstrekkingen per kalenderjaar.


De patiënt moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. de patiënt moet een zorgtrajectcontract diabetes ondertekend hebben met zijn huisarts en specialist, de patiënt mag eventueel ook in het bezit zijn van een diabetespas (niet verplicht)

  2. de patiënt heeft een voorschrift van de huisarts die het zorgtrajectcontract heeft ondertekend, het voorschrift vermeld dat het gaat om een voorschrift in het kader van de zorgtrajecten

  3. de patiënt heeft een specifiek risico op voetwondes (1, 2a, 2b of 3)

 
Het risico op voetwondes kan bepaald worden door uw huisarts, arts-specialist of podoloog.

 

De bedragen van honorarium en terugbetalingen zijn voor beide verstrekkingen identiek.
Het honorarium voor een consultatie van 45 minuten voor individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling is bepaald op € 29,25.
Het terugbetaalde bedrag is € 20,17 voor mensen zonder voorkeurbehandeling of
€ 24,17 voor mensen met een voorkeurbehandeling.

Het aantal vergoedbare podologieverstrekkingen per patiënt blijft helaas beperkt tot in het totaal 2 verstrekkingen per kalenderjaar.

 

Informatie onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer info : Zorgtrajecten - Podologie

 

Meer info : Podologen-RIZIV

Voor wat de terugbetaling van functionele zooltherapie betreft zijn er geen voorzieningen vanuit het R.I.Z.I.V.

Er zijn wel private initiatieven zoals bvb. via Partena en nu ook via de Liberale Mut.

Zij voorzien een tegemoetkoming van 50€ (Partena) en 30€ (Lib. Mut.) per jaar voor functionele zooltherapie.

Meer info : Partena - terugbetaling.

Meer info : Liberale Mutualiteit - terugbetaling.